De wethouder zegde woensdagavond tijdens de (online) begrotingsbehandeling toe hierover een memo uit te werken die nog richting de raad gaat. ,,Waarin ook duidelijk moet worden hoe deze nieuwe ontwikkeling aansluit op ons gemeentelijk cultuurbeleid en hoe deze past bij initiatieven van andere culturele partijen.’’