Die vrees uit Aart Buurma, coördinator van de seniorenwandelgroep van Welzijn Barneveld, tevens inwoner van Kootwijk en wandelliefhebber. De zorgen gaan om een wandelverbinding vanaf de parkeerplaats richting de Asselseweg en verder doorlopend richting de Kerkendelweg en Duinweg, vlakbij het Kootwijkerzand. ,,Feitelijk kun je dit pad, dat al decennia bestaat, in twee trajecten onderverdelen’’, ...