Dat blijkt volgens de gemeente Barneveld uit de uitgevoerde zogenoemde ‘beleidsconfrontatie’, waarbij alle eerder genoemde windmolenlocaties tegen het licht zijn gehouden. Begin dit jaar presenteerde Barneveld een kaart met daarop dertien mogelijke windmolenlocaties in deze gemeente, waarvan acht al bij voorbaat als minder kansrijk werden bestempeld omdat ze in de invloedssfeer van de defensier...