Eind juni meldde deze krant al dat het theater door de coronacrisis en de anderhalvemetersamenleving in zwaar weer is beland. ,,Die situatie verergert nu'', zegt Ronald de Wilde. ,,We willen nu koste wat kost voorkomen dat het theater alsnog omvalt, maar dat vraagt om een zeer pijnlijk besluit. We moeten nú ingrijpen, want anders valt er over een aantal maanden helemaal niets meer in te grijpen.''

PERSOONLIJKE PIJN Donderdag hebben zeven van de elf vaste medewerkers van het theater te horen gekregen dat ze hun baan kwijt zijn. Voor twee medewerkers met een tijdelijk contract geldt dat hun contract niet wordt verlengd, voor één van hen met een aanzienlijke verkorting van de arbeidstijd. Ook de zestien oproepkrachten, die feitelijk sinds half maart vanwege het wegvallen van de voorstellingen al niet meer ingezet werden, moeten op zoek naar nieuw werk. ,,Dat is écht heel droevig'', zegt De Wilde. ,,Meerdere collega's werken hier al jaren en zijn zeer begaan met het theater. Je kunt je voorstellen dat donderdag een droevige dag was voor velen. Met pijn in het hart hebben theatervoorzitter Herman de Boer en ik de boodschap gebracht. Over het algemeen is er wel begrip voor de situatie, maar de persoonlijke pijn was voelbaar.'' De komende weken wordt dit proces ,,op goede en respectvolle wijze'' doorlopen.

TEKORT VAN DRIE TON Het besluit komt niet uit de lucht vallen, aangezien het theater al in april liquiditeitssteun aanvroeg. ,,Inmiddels loopt het tekort op tot meer dan drie ton, terwijl er geen verdienmodel is'', zegt De Wilde. ,,Denk met name aan de terug te betalen steun van 125.000 euro, een bedrag van inmiddels 55.000 euro aan huurachterstand en 114.000 euro aan loonbelastingen die we nog moeten betalen. En dan moeten we aan het nieuwe theaterseizoen nog beginnen.'' Volgens de theaterdirecteur is serieus de optie overwogen om faillissement aan te vragen. In dat geval zou het gebouw aan het Theaterplein de deuren moeten sluiten. De Wilde: ,,Dat willen we echter voorkomen en daarom is deze bijsturing noodzakelijk.''

Door nu met een kernteam op een laag pitje door te gaan, is het op een later moment, in hopelijk betere tijden, makkelijker weer op te schalen, denkt theaterdirecteur Ronald de Wilde. ,,Bovendien willen we dat de podiumfunctie in Barneveld behouden blijft en willen we iedereen die nog met theaterkaartjes rondloopt, de kans geven alsnog naar een theatervoorstelling te gaan. Met een faillissement zijn we verder van huis.''

TIEN VOORSTELLINGEN Vanaf half september tot eind december zullen er tien voorstellingen geprogrammeerd worden. Een speeloverzicht volgt op korte termijn. Deels zijn dat voorstellingen die eerder hadden moeten plaatsvinden en waarvoor al tickets zijn verkocht. ,,Uitgangspunt is dat we nu alleen activiteiten doen waarbij we geen risico lopen op verlies, dat kunnen we ons niet permitteren'', zegt De Wilde. ,,We kunnen maximaal 3,50 euro per verkocht kaartje verdienen, maar dan moet de grote zaal wel 'vol' zijn. En vol is in tijden van de anderhalvemetersamenleving helaas al met 120 bezoekers. Horeca-omzet, normaal gesproken ook een belangrijk deel van onze inkomsten, valt ook volledig weg. Hoe lang we met de coronamaatregelen te maken hebben, weet ik niet, maar ik vrees in ieder geval tot begin volgend jaar.''

NOODSTEUN Het ontslaan van medewerkers zal volgens De Wilde niet voldoende zijn om als theater overeind te blijven. ,,Via de gemeente is ons 45.000 euro aan provinciale noodsteun toegezegd. Dat geld ontvang ik liever gisteren dan vandaag. Daarnaast heeft Muziek Theater Barneveld (MTB, financieel toezichthouder, red.) vorige maand bij de gemeente aan de bel getrokken voor extra noodsteun. Ik weet dat er momenteel met de provincie overleg over wordt gevoerd, maar zekerheid is er nog niet. Laat ik het zo zeggen: extra ondersteuning is niet alleen maar wenselijk, het is inmiddels essentieel.''

THEATERLIEFHEBBERS De Wilde doet ook een beroep op tickethouders van voorstellingen die vanwege de coronacrisis niet hebben plaatsgevonden. ,,Als iedereen zijn geld terugvraagt, hebben we er nóg een probleem bij. We proberen bepaalde voorstellingen alsnog te programmeren, we willen ook kaartjeshouders een goede alternatieve voorstelling aanbieden. Hopelijk gaan zo veel mogelijk theaterliefhebbers hiermee akkoord. Dat zou ons bijzonder helpen in deze zware tijd.''

De Wilde verwacht dat het Schaffelaartheater niet het enige theater zal zijn met grote financiële problemen. ,,Punt is dat wij vóór deze coronacrisis ondanks drie positieve jaren niet veel eigen geld hadden én een teruglopend subsidiebudget. We hadden dus geen vet op de botten, waardoor we deze tegenslag niet kunnen hebben. Andere theaters houden het met extra overheidssteun mogelijk vol tot de herfst. Daarna ontkomen ook zij niet aan forse ingrepen.”

Wouter van Dijk