Wouter van Dijk

,,Feitelijk gezien is ons inkomen sinds donderdag 12 maart (toen het theater moest sluiten vanwege de coronacrisis, red.) compleet weggevallen'', zegt theaterdirecteur Ronald de Wilde. Enkele weken later ontving het theater een ton liquiditeitssteun van Muziek Theater Barneveld (MTB), haar financieel toezichthouder, om op die manier de schade te beperken. Dat geld, een soort noodfonds, is bedoeld om doorlopende kosten te blijven betalen, maar moet op een later moment weer terugvloeien naar MTB. Omdat het theater feitelijk gezien niet kan voldoen aan haar betalingsverplichtingen, is het 'technisch failliet', zoals dat juridisch heet.

[MINDER VOORSTELLINGEN] Het vooruitzicht voor de eerste maanden na de zomervakantie stemt op dit moment nog niet heel gunstig, vanwege de onzekerheid over de RIVM-regels. ,,Duidelijk is in ieder geval dat we voor het komende theaterseizoen een stuk minder kunnen programmeren dan de ruim negentig voorstellingen die men van ons gewend is'', zegt De Wilde.

In de anderhalvemetersamenleving kunnen er maximaal 120 gasten in de grote zaal terecht tijdens een voorstelling, en dertig in de kleine zaal. ,,Daar zit het volgende probleem'', duidt Theo Sloof van MTB. ,,Bij boekingen eisen artiesten normaal gesproken een garantiebedrag, maar met niet meer dan 120 kaarten te verkopen wordt dat een lastig verhaal.'' De Wilde: ,,We kunnen het ons niet permitteren verlies te lijden op een voorstelling.''

Sloof verwacht dat er tot eind dit jaar weinig grote voorstellingen te zien zullen zijn in het theater. Dat hangt ook af van de afspraken die gemaakt kunnen worden met impresariaten. Sloof: ,,Waarbij je je moet realiseren dat het ook voor artiesten een rare tijd is. Van die kant is gelukkig wel de bereidheid mee te denken, op zoek naar oplossingen.''

[CULTUURCENTRUM] Om de komende maanden toch nog íets binnen te krijgen én een culturele functie te behouden, werkt het theater momenteel een plan uit om zich de komende tijd vooral te richten op 'kleine' voorstellingen in de grote zaal, optredens van lokale verenigingen, balletscholen, de muziekschool en muziekgezelschappen. Ook is er het plan om te starten met een filmhuis en is gestart met kindertheatershows. De Wilde: ,,We zijn daar al mee begonnen, met bijvoorbeeld eindejaarsuitvoeringen van scholen die we dan via de livestream digitaal aanbieden aan een groter publiek. We worden feitelijk de komende tijd meer een cultuurcentrum met theaterfunctie dan alleen een traditioneel theater.''

[40.000 EURO] Vanuit een financiële ondersteuningsregeling van de provincie ontvangt de gemeente Barneveld ruim 167.000 euro, geld dat als maatschappelijke noodhulp wordt verdeeld onder culturele instellingen, dorpshuizen, sportverenigingen en de coronadesk. Voor het theater betekent deze regeling een steunbedrag van 40.000 euro voor noodhulp en een bedrag van ongeveer 5.000 euro voor het nemen van maatregelen om bezoekers veilig het gebouw in te kunnen laten. Er is daarnaast een provinciale regeling voor theaters met meer dan 500 stoelen, op basis van maatwerk. ,,De aanvraag voor dit noodfonds werken we op dit moment uit'', zegt Sloof.

Door de coronacrisis zijn afgelopen voorjaar een twintigtal voorstellingen waar bezoekers al kaartjes voor hadden gekocht, geannuleerd of verplaatst. De Wilde: ,,Het is heel mooi om te zien dat veel gasten coulant zijn en met ons meeleven. Zij behielden hun ticket of gingen akkoord met de ontvangst van een voucher, later te gebruiken voor een andere voorstelling. Er is maar een relatief beperkte groep die toch graag hun geld terug wil.''

Binnenkort verwacht het theater met meer duidelijkheid naar buiten te kunnen komen over de mogelijkheden die er binnen het programma wél zijn na de zomervakantie. ,,Zodra de RIVM-regels het toelaten, programmeren we weer als vanouds'', aldus De Wilde. ,,We kijken er nar uit onze gasten weer in groten getale te ontvangen.''