Voor Garderen en Kootwijk werden iets betere cijfers overlegd, maar ook daar blijft het aantal ritten dat binnen vijftien minuten op de plek des onheils aanwezig is ver beneden de norm die voorschrijft dat 95 procent van alle ritten binnen een kwartier op locatie moet zijn. Deze wordt alleen in Barneveld (96,2%), Zwartebroek en De Glind (100 procent) gehaald en in Voorthuizen net niet (94,8...