Wouter van Dijk

Dat zegt Joke van de Veen namens de werkgroep van Voorthuizenaren die zich de komende tijd ten doel heeft gesteld het vergroenen van het dorp te stimuleren. ,,Wij hebben vooral onze zorgen over oude waardevolle groene elementen in het dorp, die verdwenen zijn of dreigen te verdwijnen'', aldus Van de Veen. ,,Denk aan het Kattensteegje tussen het Smidsplein en de Bakkersweg, waar een karakteristieke beukenhaag is verdwenen. 't Molenveen is een voorbeeld waar het openbaar groen slecht toegankelijk is en onvoldoende aantrekkelijk voor kinderen en ouderen. We dromen van een beter toegankelijk park voor wandelaars en fietsers.''

[BETEGELDE TUINEN] Een vooral in het oog springende locatie is volgens de werkgroep de Hoofdstraat, waar met de laatste herinrichting groen verdween en hekwerk verscheen. ,,Ook op andere plekken is oud groen verdwenen of verwaarloosd. De afgelopen jaren is door de gemeente veel bezuinigd op beheer, onderhoud en inrichting van openbaar groen, waardoor dit steeds schaarser is geworden. Daar komt nog bij dat veel particulieren hun tuinen hebben betegeld of haagjes verruilden voor metalen hekwerken. Bomen zijn hier en daar gekapt of zijn doodgegaan doordat er bijvoorbeeld betontegels tot aan de boomstam werden gelegd.''

[VERBINDEN] Tijd voor een groene ommezwaai, vindt de werkgroep, bestaande uit betrokken dorpsgenoten. ,,We willen ernaartoe dat we met elkaar in Voorthuizen weer gaan investeren in groen en in zorg en onderhoud daarvan. Dan gaat het niet alleen om het behouden van karakteristieke groene elementen, maar ook het verbinden met nieuw groen, bijvoorbeeld in combinatie met de ontwikkeling rondom het nieuwe dorpshuis aan de Wikselaarseweg.'' Aandacht moet er volgens de werkgroep vooral zijn in 'duurzaam groen', dat ook goed beheersbaar is voor de toekomst. ,,Meer groen in het dorp betekent meer ruimte om te spelen, te bewegen en te ontmoeten.''

De komende tijd gaat de werkgroep naar eigen zeggen met deze plannen aan de slag, als gesprekspartner van de gemeente Barneveld en plaatselijke organisaties. Wat betreft het plan voor de 'Groene Slinger', dat gaat de werkgroep de komende tijd verder uitwerken. Zo gaat de werkgroep ideeën en sfeerbeelden op de route verzamelen en bekijken hoe educatieve functies een plek kunnen krijgen.