Jannes Bijlsma

Ook in andere gemeenten in de regio komen er steeds meer laadpalen bij, zo becijferde Oplaadpalen.nl, al maakt de ene gemeente er meer werk van dan de andere. De gemeente Ede heeft weliswaar meer laadpalen dan Barneveld (227), maar daar rijden ook meer auto's rond. Ook hier vervijfvoudigde het aantal laadpalen. Minder hard ging het in de gemeente Nijkerk. Hier staan inmiddels 94 oplaadpunten, terwijl er in 2014 nog 30 plekken waar je je elektrische vierwieler kon opladen. Opvallend is dat Renswoude duidelijk achterblijft: hier staan in totaal vijf laadpalen, welgeteld één meer dan vier jaar geleden.

[MEER ELEKTRISCHE AUTO¨S] Het aantal elektrische auto's met een Barneveldse eigenaar is de afgelopen jaren eveneens flink gestegen, zo becijferde de Dienst Wegverkeer (RDW), al blijft dat nog altijd flink achter bij de conventionele benzine- en dieselvoertuigen. Barneveld telt dit jaar 369 elektrische auto's en plug-in hybrides, een verdrievoudiging ten opzichte van vier jaar geleden. Op dit moment wordt ruim één procent van het totale Barneveldse 'wagenpark' aangedreven door een elektromotor, vergelijkbaar met andere gemeenten in de regio. Alleen in Amersfoort wordt er duidelijk meer elektrisch gereden: daar is bijna zeven procent van de auto's elektrisch. Wie in Barneveld een elektrische auto bezit, heeft niet te klagen over de hoeveelheid openbare laadpalen in de gemeente. Gemiddeld is er in Barneveld één laadpaal op 2,27 auto's. Het is voor de elektrische rijders dus relatief gemakkelijk een oplaadpunt te vinden. Alleen Wageningen en Scherpenzeel doen het op dat vlak beter, al rijden daar beduidend minder elektrische voertuigen rond (respectievelijk 45 en 122). Hoewel er verreweg de meeste auto's in de gemeente Amersfoort rondrijden, zijn daar ook de capaciteit aan laadpalen verreweg het laagst: één laadpaal op dertien auto's.

Inwoners van de gemeente Barneveld kunnen zelf een openbaar oplaadpunt aanvragen. Ook mensen die hier minimaal achttien uur per week werken kunnen dit doen. Zij moeten een elektrische of hybride auto hebben, met een minimale actieradius van vijftig kilometer. Zij komen alleen in aanmerking voor een laadpunt als zij op hun eigen terrein geen oplaadpunt kunnen plaatsen. Het aanvragen en plaatsen van een paal is kosteloos. Eenmaal geplaatst op gemeentelijk grondgebied, kan iedereen met een elektrische of hybride-auto er gebruik van maken.