Wouter van Dijk

Dat zegt directeur Ferdi Schukking van de Barneveldse muziekschool. Donderdag overhandigde hij het rapport aan wethouder André van de Burgwal, waarin vooral de praktijkervaringen vanuit de scholen, de vakleerkrachten en de muziekdocenten beschreven staan. ,,Uit alles blijkt dat we op de goede weg zitten. Wat al wetenschappelijk bekend is, is dat muziekonderwijs goed is voor de hersenontwikkeling van jonge kinderen.'' Muziekdocent en coördinator Gert Bomhof van de muziekprojecten: ,,Daar komt bij dat deze projecten bijdragen aan beter contact tussen school en ouders én tussen verschillende scholen. Dat laatste vooral omdat we geregeld muziekprojecten organiseren voor diverse scholen tegelijk.''

[28 SCHOLEN] Het succes is volgens Schukking ook simpelweg te meten in de cijfers. Wat vijf jaar geleden begon op enkele scholen van PCO Gelderse Vallei, voor in totaal 500 leerlingen, groeide elk jaar uit. Dit schooljaar komen docenten van Muziekschool Barneveld op in totaal 28 scholen, zowel binnen als buiten de gemeente Barneveld, met een bereik van ruim 7.000 leerlingen. ,,Steeds meer scholen zijn enthousiast, waarbij we het ook mooi vinden dat we een divers publiek bereiken. We komen op protestants-christelijke, openbare, reformatorische en katholieke scholen.'' De groei is volgens de directeur ook onbeperkt. ,,Want er zijn nog voldoende muziekdocenten, afgestudeerd aan een conservatorium, die graag meedoen en ook extra werk prima kunnen gebruiken. En er zijn scholen in de directe omgeving waar we nu nog niet komen.''

Dat de muziekprojecten hun vruchten afwerpen, hoort de muziekschool ook terug vanuit het voortgezet onderwijs. Schukking: ,,Vanuit muziekdocenten op het Johannes Fontanus College hebben we bijvoorbeeld gehoord dat het ze opvalt dat brugklassers de laatste tijd al veel meer weten over muziek.''

Daarnaast ziet de muziekschool het project van de afgelopen vijf jaar als opmaat naar meer verbreding, voegt Bomhof toe. ,,Want we zijn nu specifiek met muziek bezig, maar je kunt op dezelfde manier ook poëzie, literatuur, dans en beeldende kunst de scholen in brengen.''

[GELD] Zorgen zijn er echter ook, meldt Schukking. Om de muziekprojecten in stand te houden, is geld nodig. Donderdag meldde het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie speciaal voor deze projecten 190.000 euro subsidie uit te trekken voor de elf deelnemende basisscholen in de gemeente Barneveld. Bomhof: ,,Zeer welkom uiteraard, maar deze regeling is bedoeld voor financiering van drie jaar muziekonderwijs, waarbij de meeste scholen in onze regio dit jaar al aan hun derde jaar beginnen. Met andere woorden, deze subsidiepot loopt al op zijn eind.'' Schukking: ,,Er zijn dus nieuwe manieren nodig om de muzieklessen te kunnen blijven houden. Het mooiste zou zijn als scholen zelf een muziekvakdocent kunnen aanstellen, zoals dat voorheen ook vaak gebeurde. Waar dat niet kan, willen wij met onze docenten graag de muzieklessen blijven verzorgen.'' De basisscholen zouden heel graag zien dat de gemeente Barneveld het cultuur- en muziekonderwijs structureel blijft ondersteunen, staat in het rapport.

,,Het is duidelijk dat dit muziekproject leeft'', zegt wethouder André van de Burgwal in een reactie op het evaluatierapport. ,,Het enthousiasme dat ik teruglees in de reacties van de scholen spreekt voor zich, uiteraard ook de explosieve groei van dit project in de afgelopen vijf jaar.'' Volgens de wethouder past het project ook prima binnen het nieuwe cultuurbeleid, waar de gemeente de komende tijd mee aan de slag gaat.

Wat betreft de zorgen om de financiën, verwacht de wethouder de komende tijd meer duidelijkheid vanuit de Provincie Gelderland. ,,De provincie werkt aan een regeling om culturele projecten te stimuleren door per leerling zeven euro bij te leggen.'' Om dat te borgen, werkt de gemeente momenteel plannen uit om volgend jaar met culturele instellingen een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen, een voorwaarde voor deze subsidieregeling. ,,Het is duidelijk dat dit de aandacht verdient.''