Dorine van Ravensberg: ‘Mijn kunstwerken vertellen over de levensloop van mensen’