Volgens Voorthuizenaar Kees Mulderij, één van de initiatiefnemers van dit nieuwe plan, heeft dit beeld kans van slagen voor het dorp én is er sprake van een cultuurhistorische waarde. ,,Van kunstschilder Arnold Koning is bekend dat hij een groot deel van zijn leven in Voorthuizen woonde en dat hij contacten had met schilder Vincent van Gogh. Ook zijn broer Edzard kwam hier geregeld om te schild...