Vanuit de lucht is goed te zien om welk terrein het gaat. Ook bij eerdere fases van bebouwing op bedrijventerrein Harselaar is vooraf archeologisch veldwerk verricht. Het gebied staat bekend om bijzondere vondsten uit met name de ijzertijd en de Middeleeuwen. Twee jaar geleden werden hier al vooronderzoeken uitgevoerd, op basis waarvan al werd ingeschat dat er onder de grond resten van nederzet...