In de Veluwehal vond op 20 augustus een 'oerend hard' optreden van de Achterhoekse band 'Normaal' plaats die in de jaren tachtig een enorme opmars in de Nederlandse muziekwereld maakte. Bennie Jolink maakte er met z'n mannen altijd een door bier overgoten feestje van!

De immer actieve toneelvereniging WIK, achter welke afkorting de naam 'Willen is Kunnen' schuilgaat, was in de jaren tachtig van de vorige eeuw ook duidelijk in trek bij jongeren. Op 5 mei liet de jeugd van WIK zich zien tijdens een speciale voorstelling ter gelegenheid van bevrijdingsdag. Staat daar op de voorgrond geen sporttas van Van Helsdingen? 

Op 20 mei 1984 werd op het Raadhuisplein een stille demonstratie gehouden tegen het plaatsen van kernwapens. Helaas zijn de teksten op de spandoeken te klein om te lezen en het krantenartikel heb ik ook niet bij de hand. Ook herken ik maar weinig mensen op de foto, maar mogelijk staat mevrouw Van As met haar zoon Niels toe te kijken en ook het raadslid Henk van de Glind (met pet) meen ik te kunnen herkennen.

De voorzitter van de Oranjeverenging, de heer C. Lambert, reikte op 10 mei de prijzen uit voor de ter gelegenheid van Koninginnedag of mogelijk Bevrijdingsdag gehouden ereboogversierwedstrijden in Barneveld. Kwam de beker op een van de Valkhof-hofjes terecht dat jaar?


Volgens het summiere bijschrift moet het hier gaan om de Nederlandse Militaryploeg die dat jaar aan de Olympische Zomerspelen in Los Angeles zou deelnemen. Op deze op 11 mei gemaakte foto van wat toen inmiddels 'eventingploeg' werd genoemd staan voor mij onbekende ruiters. Even gegoogled: de Nederlandse equipe viel dat jaar niet in de prijzen.

Jan Pit
Foto: Jan Pit
In de Veluwehal vond op 20 augustus een ‘oerendhard’ optreden van de Achterhoekse band ‘Normaal’ plaats die in de jaren tachtig een enorme opmars in de Nederlandse muziekwereld maakte. Bennie Jolink maakte er met z’n mannen altijd een door bier overgoten feestje van!
Jan Pit
Foto: Jan Pit
Volgens het summiere bijschrift moet het hier gaan om de Nederlandse Militaryploeg die dat jaar aan de Olympische Zomerspelen in Los Angeles zou deelnemen. Op deze op 11 mei gemaakte foto van wat toen inmiddels ‘eventingploeg’ werd genoemd staan voor mij onbekende ruiters. Even gegoogled: de Nederlandse equipe viel dat jaar niet in de prijzen.
Jan Pit
Foto: Jan Pit
De vroeger immer actieve toneelvereniging WIK, achter welke afkorting de naam ‘Willen is Kunnen’ schuilgaat, was in de jaren tachtig van de vorige eeuw ook duidelijk in trek bij jongeren. Op 5 mei liet de jeugd van WIK zich zien tijdens een speciale voorstelling ter gelegenheid van bevrijdingsdag. Staat daar op de voorgrond geen sporttas van Van Helsdingen?
Jan Pit
Foto: Jan Pit
Op 20 mei 1984 werd op het Raadhuisplein een stille demonstratie gehouden tegen het plaatsen van kernwapens. Helaas zijn de teksten op de spandoeken te klein om te lezen en het krantenartikel heb ik ook niet bij de hand. Ook herken ik maar weinig mensen op de foto, maar mogelijk staat mevrouw Van As met haar zoon Niels toe te kijken en ook het raadslid Henk van de Glind (met pet) meen ik te kunnen herkennen.