Over de coronaregels en andere zaken zijn de kerken geregeld met de overheid in gesprek. Dat gebeurt op landelijk niveau bij het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), waarbij eenendertig Nederlandse kerken zijn aangesloten.