Uw eerste drie levensjaren vertoefde u in de stad Groningen, waarna uw ouders verhuisden naar Rouveen bij Staphorst. In die plaats bracht u uw jeugd door met twee broers en een zus. Uw vader was bankdirecteur en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt was een vanzelfsprekendheid. U ontwikkelde een grote belangstelling voor architectuur. Hoe komt dat?