Het is een goed gebruik in kerken om in deze donkere periode overledenen te herdenken. Katholieken hebben met allerzielen op 2 november een kaarsje aangestoken voor wie dit jaar is overleden. In de kerk waar ik predikant ben, noemen we de namen en ontsteken we een kaarsje op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dat is meestal de derde zondag van november. En er zijn andere kerken waar men ...