Vooraf waren we als aanwezige dominees getuige van de toestroom uit alle windstreken: er werden auto’s geparkeerd, fietsen gestald, mensen lopend over de stoepen, lopend over het gras, deuren gingen open en dicht, ramen zwaaiden open en vingen het zonlicht in het glas, schitterden. Ouden van dagen kregen een stoel toegeschoven, kinderen werden op schoot genomen en het eerste woord dat klonk her...