In de Oude Kerk was in het begin van de jaren vijftig een groep van zo’n honderdtachtig kerkleden die graag onder dezelfde hervormde paraplu een dominee wilde benoemen die meer in een confessionele richting dacht. Als dat was gelukt, dan was uittreding niet nodig geweest”, verklaart Colenbrander, die oorspronkelijk uit Woudenberg komt.