Ongemerkt luisterde ik verder mee naar het gesprek. ‘Nee joh, het kan helemaal niet dat God in een wolk woont. Lezen jullie thuis weleens uit de Bijbel? Je moet eens aan je vader of moeder vragen of ze dat doen. God woont niet in een wolk. God woont in de hemel’. ‘O’, reageerde de ander, ‘Waar is de hemel dan? Kan je die zien? En waar dan?’ Samen praatten de vakantiejongens nog een tijdje verde...