Door het jaar heen vind ik rust in het avondgebed op dinsdagavond. Deze weken slechts online. In een kleine groep zingen we liederen uit Taizé en bidden in stilte en hardop, branden een kaarsje en lezen een psalm. Die momenten geven me rust, vaco, ik kom tot rust.