Meer dan één Bijbel en studieboeken liggen open op zijn bureau. De dominee laat weten dat zijn voorganger nog veel meer boeken had in de grote pastorie naast het kerkgebouw.