In de veertigdagentijd staan veel kerken, voorafgaand aan Pasen, stil bij het lijden en sterven van Christus. Van oorsprong werd de vastentijd vooral in de rooms-katholieke kerken gehouden, na carnaval, te beginnen op aswoensdag. Maar ook in protestantse kerken is het geen uitzondering meer om je in de veertigdagentijd op het leven te bezinnen. Het gaat om de periode vanaf vandaag tot Goede Vri...