Als predikanten en voorgangers hadden we eens per jaar een bijeenkomst met de burgemeester in de raadszaal. Er stond dan een thema centraal dat urgentie had. Bijvoorbeeld rond huisvesting van statushouders, armoede, huiselijk geweld of hulp voor homo’s. Onlangs was er een gesprek over de kerkgang. We werden geïnformeerd en bevraagd op die thema’s. En steeds was er de betrokkenheid en de ‘tegeno...