Ik spreek nog een andere collega: ,,Het is heerlijk om echt les te kunnen geven… het brengt wel een risico met zich mee en het is ook steeds lastiger uit te leggen: met dertig zesdeklassers in een lokaal mag, terwijl in een megakerk ook dertig mensen samenkomen. Ik merk wel dat ik verdere contacten steeds meer vermijd in schoolweken, vanwege de risico’s die je er toch loopt. Het risico zelf zie...