Dat meldt Leo de Groot namens de hervormde gemeente. Afgelopen zondag hield deze kerkgemeente voor de eerste keer een openluchtdienst, op een weiland aan de Buzerseweg, net in de gemeente Ede. Er mochten maximaal 250 kerkgangers bij aanwezig zijn. ,,De dienst verliep prima'', zegt De Groot. ,,De wijkagent signaleerde dat we ons goed aan de afstandsregels hielden en ook een juriste van de gemeente Barneveld, die de dienst bijwoonde, was te spreken over de aanpak.'' 

VEILIG EN VERANTWOORD Daags na de dienst stelde de hervormde gemeente in deze krant al voldoende mogelijkheden te zien om in een groot weiland op een veilige en verantwoorde manier op te schalen naar maximaal zevenhonderd kerkgangers. ,,Dat hebben we vervolgens ook aangevraagd bij zowel de gemeente Ede als Barneveld.'' Dat laatste omdat de kerkelijke gemeente de openluchtdienst deze zomervakantie elke zondag wil houden en daarbij de mogelijkheid wil hebben om uit te kunnen wijken naar een andere plek. Naast de Buzerseweg in Ede is momenteel ook een grasveld in het buitengebied van Barneveld in beeld als mogelijke locatie.

ALLEEN OP UITNODIGING De Groot: ,,We zijn heel blij dat we nu meer mensen mogen ontvangen tijdens de dienst. Dit aantal is ook goed, want dat staat ongeveer gelijk aan het aantal aanvragen dat we vorige week binnenkregen van kerkleden die graag wilden komen.'' De Groot benadrukt dat mensen alleen naar de openluchtdienst mogen komen op uitnodiging. ,,We moeten het aantal bezoekers streng kunnen reguleren, willen we de afstandsregels goed en veilig na kunnen leven. Het is dus absoluut niet de bedoeling dat bezoekers op de bonnefooi naar een openluchtdienst komen, want dan raken we de controle kwijt Ook buiten moeten we de anderhalve meter met elkaar goed in acht kunnen blijven nemen, dat hebben we deze week nog maar weer eens gehoord van minister Ferd Grapperhaus.'' 

Kerkleden die er graag bij willen zijn, kunnen zich via de site van Hervormd Barneveld aanmelden en kunnen vervolgens uitgenodigd worden. De inschrijvingen worden tot en met zaterdagochtend verwerkt. Iedereen krijgt een reactie, waarbij diegenen die uitgenodigd worden, nadere instructies krijgen. Bij aankomst wordt hun naam afgevinkt en worden vragen gesteld over hun gezondheid.

BEZOEKERSSTROMEN Met de opschaling naar bijna drie keer zoveel bezoekers, past de kerkelijke gemeente de organisatie iets aan. ,,Zo zetten we meer medewerkers in, kijken we in deze nieuwe situatie nog even goed naar de looproutes, richten we verschillende parkeerplaatsen voor fietsers in om bezoekersstromen te scheiden en plaatsen we meer tafels op de plekken waar bezoekers geregistreerd worden'', zegt De Groot. 

De openluchtdiensten zijn in feite een letterlijke verplaatsing van de diensten in de Goede Herderkerk in Barneveld. Vanwege de coronaregels mogen in dat gebouw momenteel niet twee kerkdiensten vlak achter elkaar gehouden worden, terwijl er voorheen altijd een dienst om 9.00 uur en één om 11.00 uur was. Veel kerkleden zijn enthousiast over het alternatief buiten. Niet alleen omdat ze na maanden van thuiszitten eindelijk weer eens een dienst kunnen bijwonen, maar ook omdat er bij een dienst in de buitenlucht ook meegezongen mag worden.

Hervormd Barneveld heeft inmiddels haar uitgebreide veiligheidsplan en protocol gedeeld met de gemeente Barneveld, zodat ook andere kerkgemeenschappen hier als ze dat willen gebruik van kunnen maken. De Groot: ,,We hebben vooralsnog niet van andere gemeenschappen gehoord dat ze interesse hebben om dit ook te gaan doen.''

Wouter van Dijk