Freek Wolff

Traditioneel wordt de dienst gehouden op het Oranjeterrein. ,,Het is hier tien jaar geleden begonnen toen er een tribune was opgesteld voor een taptoe. De Gereformeerde kerk nam het initiatief om hier ook gebruik van te maken. Vervolgens is de openluchtdienst 'gegroeid' naar alle kerken in Voorthuizen en doen we dit ieder jaar."

De dienst is ook nu grondig voorbereid door een commissie van twaalf personen. Psalm 100 is een lofpsalm en in die zin is de psalm zeer toepasselijk voor het feestelijke jubileum. ,,Het is een opwekking om bij God te komen en Hem te prijzen. We vieren een feestje voor onze God. Omdat we in het christelijk geloof weten dat alles goed komt en dat je daar naar uit mag kijken. Nu mag je hier alvast een voorproefje van hebben. Die zondag zijn we met tien kerken samen en 'straks' zal er één Kerk zijn die met één stem God looft en prijst", licht Atze Buursema toe. Als predikant van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv) zal hij dit keer preken.

[VOORPROEFJE] Zijn collega Henk van der Vegte van de Nederland Gereformeerde Kerk (NGK) ziet de diversiteit van tien kerken - naast de gebrokenheid - ook als een rijkdom. ,,We vullen elkaar aan. In je tuin heb je ook verschillende soorten bloemen. Er is meer wat ons met elkaar bindt, dan wat ons van elkaar scheidt. Dat herkennen we in deze tijd steeds meer en daarom doen we ook meer samen. Dat is verheugend. We kunnen sowieso in deze kleine gemeenschap geen kerk bouwen waarin vierduizend mensen passen. Als gemeente van Christus functioneer je beter als kleine gemeenschap. Daar is behoefte aan. We kennen een eenheid in Christus en dat vieren we. Samen buigen we voor de Heer, die de controle heeft over alles. Het gaat naar de toekomst toe, waar alle mensen wereldwijd voor de troon van God zullen staan. Daar is zo'n feestelijke openluchtdienst een voorproefje op. Daarom hangen we de vlag van Voorthuizen uit, omdat het feest is."

De predikanten kijken vooral naar wat kerken verbindt, in afhankelijkheid van Jezus Christus als Redder en Verlosser, omdat Hij de zonden van mensen draagt. ,,Als je weet dat het dezelfde Geest is die op ons is uitgestort, dan geeft dat eenheid. Dan kun je er ook beter mee omgaan dat je het niet over alles eens bent", voegt Buursema toe.

[VERBINDENDE ROL] De openluchtdienst speelde in die zin een verbindende rol, volgens Wim van de Velde van de Hervormde Gemeente. ,,Ook op andere terreinen weten we elkaar nu te vinden, dat vind ik een bijzondere ontwikkeling. Zo hebben Atze en ik samen een huwelijksdienst geleid." De GKV en NGK houden nu gezamenlijke ochtenddiensten in de Kerk aan het Plein. Ook Alpha-cursussen worden bezocht door mensen van diverse kerkelijke pluimage, terwijl Perron 16 als diaconaal centrum ook een vrucht van interkerkelijke samenwerking is.

Buursema vindt het mooi dat hij niet een soort wedijver ervaart, welke kerk de 'beste' zou zijn. Hij merkt dat er oprechte blijdschap is als het goed gaat in een andere kerk. ,,Wanneer we als predikanten bij elkaar zijn, maken we een rondje. Daarbij merk je dat we het eerlijk vertellen als er dingen niet zo mooi zijn. Tegelijkertijd gunnen we het elkaar als het goed gaat. Er is een open sfeer en we leven met elkaar mee."

Van der Vegte zal de openluchtdienst openen, Buursema houdt de preek, terwijl Van de Velde het uur afsluit. Er wordt extra veel gezongen, omdat het feest is, onder begeleiding van een muziekgroep met muzikanten uit diverse kerken. ,,We streven naar een afspiegeling van de verschillende muziekculturen die er in de kerken zijn. Zo zullen er bijvoorbeeld psalmen en Opwekkingsliederen worden gezongen."

De drie heren staan er niet vreemd van te kijken als er dit jaar drieduizend mensen op de dienst af zullen komen. ,,Ik heb meegemaakt dat er Voorthuizenaren naar toe kwamen - die eigenlijk nooit meer in een kerk kwamen - en hierna gestimuleerd werden om de draad weer op te pakken. Ze proefden dat kerken niet meer met elkaar vechten, maar iets vieren wat wezenlijk is", aldus Van der Vegte. Vervolgens ligt er volgens Van der Velde ook een uitdaging omdat mensen in gesprek kunnen over het geloof en de gebrokenheid van het leven. ,,Want dat doet iets met je relatie met God."

[VERRASSINGSOPTREDEN] Na de dienst is er koffie en taart. ,,Het wordt een uitgebreid toetje waar je de tijd voor moet nemen. Wij doen dit omdat het feest is en daar hoort natuurlijk ook muziek bij. We zorgen ervoor dat de jonge mensen kunnen dansen", zegt Van der Vegte, waarmee hij een tipje van de sluier oplicht over het verrassingsoptreden dat zal plaatsvinden.

[][Er zijn stoelen aanwezig bij de openluchtdienst, er is een collecte voor de onkosten en zandkunstenaar Gert van de Vijver zal tijdens het uur zijn creativiteit op een groot scherm tonen. De aanvang is 10.00 uur en voor kinderen tot en met groep zes is er een aparte dienst.