De Raad kraakte na bezwaren van omwonenden het nieuwe bestemmingsplan, waarin de activiteiten van Van den Hoorn worden geregeld. De gemeente Barneveld had uitgebreider natuuronderzoek moeten doen - met name naar de gevolgen van stikstofuitstoot - en het plan is onvoldoende getoetst aan provinciale regels.