Begin juli besloot de organisatie vanuit Ondernemers Vereniging Voorthuizen (OVV) in korte tijd een nieuw plan op te stellen om alsnog vier keer de Voorthuizense zomerbraderie op de dinsdagen in augustus door te laten gaan. De eerste zou komende dinsdag plaatsvinden. ,,We zagen eind juni dat er vanuit de Rijksoverheid wat meer ruimte werd gegeven voor zomeractiviteiten'', aldus John van Beek namens de braderiecommissie van de OVV. ,,En aangezien half Voorthuizen deze zomer thuisblijft én we op de campings op dit moment zo'n dertigduizend gasten mogen verwelkomen, leek het ons een goed plan alsnog iets te organiseren.''

HOOFDSTRAAT AFZETTEN De OVV werkte daarom de afgelopen weken aan een veiligheidsplan, inclusief tekeningen waar de ongeveer honderd kramen zouden komen te staan. ,,Omdat we nu de Voortse Ring om het dorp hebben liggen, leek het ons mogelijk om een flink deel van de Hoofdstraat voor de braderie te gebruiken, net zoals we eind vorig jaar met de Kerstmarkt deden. We zijn gaan meten, overleggen met winkeliers en gaan nadenken over looproutes, hekken, toezichthouders, toegangscontrole en desinfectiematerialen.''

Desalniettemin gaat het Voorthuizense feest niet door, zegt Van Beek. ,,Maandag hebben we met elkaar besloten er vanaf te zien. Na overleggen en het indienen van onze eerdere plannen, waarbij we voor ons het maximale uit de kast hebben gehaald, kregen we vanuit zowel de gemeente als de veiligheidsregio te horen dat er nog twijfels zijn over veiligheid en gezondheid. Zo zouden we in ons plan te weinig mogelijkheden hebben om het aantal bezoekers te reguleren én zou er, in een geval van een corona-uitbraak, moeilijk te herleiden zijn wie er op dat moment aanwezig waren.''

DUIDELIJKHEID Meer in het algemeen leeft volgens Van Beek bij de gemeente en de veiligheidsregio de vrees dat de Voorthuizense braderie te veel bezoekers zou kunnen gaan trekken. ,,Aangezien we voor de braderie onmogelijk het hele dorp kunnen afsluiten met dranghekken en we niet kunnen garanderen dat we alle bezoekers vooraf kunnen checken op hun gezondheid, hebben we nu maar besloten er vanaf te zien. Het werd voor ons ook te kort dag om voldoende vrijwilligers te vinden om de boel in goede banen te leiden, bovendien vragen de standhouders ook om duidelijkheid. Heel jammer natuurlijk, maar veiligheid en gezondheid van zowel de gasten als de marktkooplui gaat boven alles, nu er landelijk weer sprake is van een opleving van het coronavirus.''

De OVV heeft inmiddels haar vergunningaanvraag voor de braderie bij de gemeente ingetrokken. Helemaal voor niets is al het voorbereidend werk volgens Van Beek niet geweest. ,,We hebben nu een volledig plan uitgewerkt, dat wellicht volgend jaar zomer goed gebruikt kan worden.''

STANDWERKERS Ook een recent gepland bezoek van zes standwerkers in het centrum van het dorp gaat niet door, vanwege de onzekerheid rondom het virus, meldt Van Beek. Deze standwerkers zouden zaterdag - na maanden zonder werk - aanwezig zijn als een soort landelijke test om te laten zien dat standwerkers op anderhalve meter afstand aan de slag kunnen. ,,De vergunning hiervoor was in principe rond, maar de standwerkers hebben deze week zelf besloten het toch maar niet te doen, ook weer vanwege de opleving van het virus en de mogelijkheden die ze na aanstaande zaterdag eigenlijk niet hebben om weer aan de slag te gaan.''

Gemeente: 'Organisatie braderie kwam in tijdnood, coronaplan voldeed niet aan de eisen'

Het conceptplan dat door de organisatie van de braderie in Voorthuizen was ingediend bij de gemeente Barneveld, voldeed niet aan alle vooraf gestelde eisen, zegt gemeentewoordvoerder Michiel van Werven. Dat bleek volgens hem uit een beoordeling van het plan door adviseurs van onder meer de politie, brandweer, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie en de GGD.

In het plan zou volgens hem niet voldoende uitgewerkt zijn hoe de organisatie omgaat met de huidige richtlijnen tegen verspreiding van het coronavirus. ,,Dat heeft onder meer te maken met de onderlinge anderhalve meter, hygiëne, de grootte van het beschikbare evenemententerrein en de bezoekersstromen. We hebben de organisatie daarom gevraagd om aanvullende informatie. Om daaraan te voldoen kwam de organisatie in tijdnood, waarna de aanvraag is ingetrokken. De eerste braderie stond gepland op dinsdag 4 augustus.''

In Barneveld wordt deze zomer zes keer een zomermarkt gehouden op het terrein van de Midden Nederland Hallen (MNH), met minstens evenveel marktkramen als gepland was bij de Voorthuizense braderie en verschillende activiteiten. ,,Het verschil is dat voor dít evenement geen vergunning nodig is, omdat het past binnen het geldende bestemmingsplan van het terrein van de MNH'', zegt Van Werven. ,,Het houden van evenementen past in die bestemming. Voor de braderie in Voorthuizen is via de algemene plaatselijke verordening van de gemeente de aanvraag van een vergunning verplicht, omdat dit evenement plaats zou vinden op openbaar terrein.''

Met de organisatie van de Barneveldse zomermarkt is volgens hem vooraf wel overleg geweest over de huidige wet- en regelgeving en de geldende noodverordening met als doel verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Wouter van Dijk