Raadsleden Jan Top en Arend Flier stellen er schriftelijke vragen over aan het college van burgemeester en wethouders. Door de coronacrisis hebben veel ondernemers en zzp'ers het zwaar en de landelijke schulphulpkoepel NVVK vreest dat veel van hen in het najaar nog onvoldoende omzet hebben om weer zelfstandig verder te kunnen.