Van de in totaal ruim 671.000 euro ging 417.000 euro naar 263 stichtingen en verenigingen op het gebied van sport en cultuur in de Gelderse Vallei. Het grootste deel van dat bedrag - twee ton - werd via Rabo ClubSupport toegekend aan 227 lokale verenigingen en stichtingen. Bijna vierduizend leden van deze clubs spanden zich hiervoor in.