Ook vanwege de nog lage vaccinatiegraad in Barneveld (69 procent van alle volwassenen, tegenover 83,5 procent landelijk), maken de huisartsen en apothekers in Barneveld zich zorgen over de versoepelingen. ,,U bent sinds enige tijd weer welkom in de winkel, de kerk en in de huisartspraktijk, míts u geen klachten heeft. Deze versoepelingen baren ons grote zorgen voor onze patiënten die nog geen p...