De stijging van 32 procent in een week tijd is hoger dan de 13 procent die er landelijk is geregistreerd door het RIVM. Deze toename is deels te verklaren doordat tienduizenden mensen zich meer lieten testen. Tegelijk ging het percentage positieve testen ook omhoog: van 8,1 naar 8,5 procent. In alle leeftijdsgroepen is een stijging van het aantal meldingen per hoofd van de bevolking te zien. Ne...