Het interview met Mark van Beek dat deze krant afgelopen zaterdag publiceerde, vormde voor Verkerk de aanleiding om de doneeractie op touw te zetten. ,,Dat gesprek greep mij echt aan. Het leed dat corona veroorzaakt onder ondernemers is allesverwoestend. Ik b...