De directeuren stellen eensgezind dat het voor de ontwikkeling van hun leerlingen beter is dat ze fysiek les krijgen, dan dat ze thuis vanaf een scherm de lesstof tot zich nemen. ,,Ouders en kinderen zijn hier echt aan toe. De rek is er wat uit”, zegt directeur Wim Kole van de Eben Haëzer School in Barneveld. ,,Wij kunnen veel voorbereiden, maar veel komt toch op het bord van de ouders. Op scho...