Gemeentelijke medewerkers werken door de coronamaatregelen meer online. Dit bevalt zo goed, dat besloten is het thuiswerken voor de langere termijn door te zetten. Achterliggende overwegingen hierbij ontbreken vooralsnog, omdat het op 15 december genomen collegebesluit als ‘niet-openbaar’ is bestempeld.