De boa’s krijgen daar snel bericht over, beloofde de burgemeester. ,,De inzet van de boa’s is de afgelopen maanden zeer gewaardeerd in de samenleving.’’ Barneveld sluit zich hiermee aan bij andere gemeenten die de afgelopen dagen al besloten een bonusbedrag toe te kennen. Dit als reactie op het besluit van Den Haag om agenten een eenmalige coronabonus toe te kennen van driehonderd euro.