De drie stichtingen met scholen in Barneveld - De Drieslag (hervormd), PCO Gelderse Vallei (protestants-christelijk) en Eemvallei-Educatief (openbaar) - zien hier dezelfde ontwikkeling: het gaat allemaal nét aan.