Dat meldt Lokaal Belang in reactie op de donderdag gepresenteerde gemeentelijke begroting voor volgend jaar. Begin september uitte LB al haar zorgen over de financiële situatie van het theater. Door de coronacrisis en daarmee het wegvallen van inkomsten is het theater in zwaar weer geraakt.

ONTSLAGEN Door het wegvallen van voorstellingen kwamen er de afgelopen tijd nauwelijks tot geen inkomsten binnen, terwijl huur- en belastingschulden oplopen, op den duur liquiditeitssteun moet worden terugbetaald en impresariaten mogelijk met claims komen wegens het niet doorgaan van voorstellingen. Het theater moest recent noodgedwongen achtentwintig arbeidsovereenkomsten beëindigen, waaronder die van negen vaste medewerkers. LB pleitte daarom in september voor een eenmalige financiële injectie om een faillissement af te wenden. ,,De coronacrisis mag daar niet toe leiden’’, aldus de fractie.

PROVINCIE Het college van burgemeester en wethouders wees in reactie op die zorgen op een nog lopende subsidieaanvraag voor het theater van 100.000 euro bij de provincie Gelderland. ,,Afhankelijk van wat het theater mogelijk nog ontvangt van de provincie, kunnen we bekijken of aanvullende steun nodig is’’, meldde het college begin deze maand. ,,In alle afwegingen die we maken, zijn we ons bewust van de waardevolle theaterfunctie en waken wij voor de continuïteit van het theater.’’ Voor Lokaal Belang geeft dat antwoord nog niet voldoende duidelijkheid. ,,Het is meer in het algemeen nog niet bekend hoe lang het gaat duren voordat die duidelijkheid er komt.’’

AANVULLENDE STEUN Volgens de oppositiepartij is het te verwachten dat op een gegeven moment aanvullende steun vanuit de gemeente nodig is, om de oplopende tekorten te kunnen dekken en een faillissement van het theater te voorkomen. ,,Op dit moment is er niet voldoende zekerheid over steun vanuit aanvullende fondsen en over de bereidheid voor een aanvulling vanuit de gemeente.’’ Dat laatste baseert de partij op basis van de begroting die nu voorligt. ,,Deze begroting, evenals de derde coronamonitor, bieden geen zekerheid. Bovendien is het ongewis hoe lang de coronacrisis nog gaat duren.’’

Om die zekerheid voor het theater toch in te bouwen, pleit LB daarom tijdens de begrotingsbehandeling voor het optuigen van een financieel vangnet voor het theater, ter overbrugging van de crisisperiode. ,,Daarmee zetten we een bepaald bedrag opzij dat, als dat nodig is, gebruikt kan worden waarvoor het bedoeld is. Blijkt het geld niet nodig, dan kan het op een later moment weer worden teruggestort in de algemene reserve van de gemeente.’’

VERBONDEN PARTIJ Volgens Lokaal Belang is behoud van het theater als ,,cultureel hart van Barneveld’’ niet alleen van maatschappelijk belang voor de regio, maar ook financieel in het belang van de gemeente, aangezien de gemeente met Muziek Theater Barneveld (MTB) als verbonden partij mede-risicodrager is. Het Schaffelaartheater ontvangt momenteel structureel al 250.000 euro subsidie per jaar van de gemeente. ,,Mocht het noodzakelijk zijn, dan zou het wat ons betreft mogelijk een goed idee zijn om dat bedrag tijdelijk te verhogen tot drie ton, zolang deze crisis aanhoudt’’, aldus Lokaal Belang.

Wouter van Dijk