Dat stelt fractievoorzitter Arjen Korevaar van Pro’98. ,,Ik vind dit een belangrijk signaal dat deze kerken kunnen geven, vanuit hun voorbeeldfunctie in onze gemeente.’’ Sinds woensdagavond is Nederland gedeeltelijk in ‘lockdown’ gegaan. De horeca is vier weken gesloten. Daarnaast geldt - om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan - voor veel binnenruimtes een maximum van het aantal bezoekers. Korevaar: ,,Er wordt nu geen onderscheid meer gemaakt tussen grote of kleine zalen en theaters, de regel geldt voor alle binnenruimtes.’’

Behalve voor kerken, omdat een beperking van het maximum aantal bezoekers voor kerken indruist tegen de grondwet. ,,Grondwettelijk staan deze kerken inderdaad in hun recht, maar is het nu wel verstandig met grotere groepen samen te komen, in het kader van het ‘samen’ doen? Immers niet alles wat mag, moeten we doen’’, aldus Korevaar. ,,Veel kerkgangers hebben de digitale weg naar hun kerk gevonden en bij de kerken die nog fysiek samenkomen wordt zorgvuldig omgegaan met de adviezen vanuit de overheid, maar we horen ook dat er in onze gemeente nog kerken zijn die ver boven de grens van dertig zitten op zondag.’’

Dat laatste bleek afgelopen zondag nog. In kerkgebouw Rehoboth (gereformeerde gemeente) kwamen zondag vierhonderd tot vierhonderdvijftig kerkgangers per dienst bijeen, in De Hoeksteen (gereformeerde gemeente in Nederland) waren dat er ongeveer vijfhonderd. Volgens de kerken is dat verantwoord, omdat de kerkgebouwen groot genoeg zijn en voorzorgsmaatregelen nauwgezet worden nageleefd.

Pro’98 verzoekt de Barneveldse kerken nu om zich, net als andere locaties, te houden aan de grens van dertig bezoekers. ,,Ik besef terdege dat dit ook voor deze kerken pijn zal doen’’, zegt Korevaar. ,,Wellicht kunnen kerkgemeenschappen die al meer ervaring hebben met digitale oplossingen, elkaar hierin ondersteunen.’’

Wouter van Dijk