Sinds er meer capaciteit is bij de laboratoria om coronatests te analyseren, kan het aantal uitgevoerde tests omhoog. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden is daarom inmiddels opgeschaald van ongeveer 900 naar nu bijna 1500 tests per dag. ,,In Barneveld testen we nu twee keer zoveel mensen als in de beginfase, dat gaat opmerkelijk goed’’, zegt GGD-arts Patrick van Schelven. ,,De do...