Dat zegt wethouder Didi Dorrestijn. Naar aanleiding van de toename van het aantal coronabesmettingen in met name de regio's Amsterdam, Zuid-Holland en West-Brabant, is het volgens haar van groot belang weer op scherp te staan. ,,We hebben alle ondernemers per brief gewezen op het grote belang dat er nu is om ervoor te zorgen dat iedereen de RIVM-richtlijnen goed blijft naleven.''

Bij veel sectoren gaat het volgens haar op lokaal niveau ook best goed. ,,In de horeca zien we dat ondernemers rekening houden met de afstanden en in de gaten houden dat bezoekers dat ook doen.'' Hetzelfde geldt volgens haar in de recreatiesector. ,,Kijk naar Zeumeren, waar beheerder Leisurelands de bezoekersstromen continu in de gaten houdt. Dreigen er globaal meer dan vijfduizend bezoekers bij de recreatieplas te zijn, dan gaat de poort dicht. Zo kunnen bezoekers voldoende afstand houden en blijft het een veilige situatie. Terecht dat Leisurelands dit serieus neemt.'' Ook op de momenteel volle campings is volgens haar het beeld dat men zich goed aan de coronaregels houdt.

Update na persconferentie donderdag 6 augustus
Tijdens een persconferentie met premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge zijn nieuwe regionale en landelijke maatregelen aangekondigd die te maken hebben met de oplaaiing van het virus. Mark Rutte zei tijdens de persconferentie dat in de horeca de naleving van de maatregelen aan het verslappen is.

Dat betekent dat er aanvullende maatregelen op de horeca genomen worden. ,,Binnen en buiten geldt dat we op een plek zitten. Ook moet er gereserveerd worden, vooraf of aan de deur." Tevens moet er een checkgesprek aan de deur worden gevoerd en nieuw is dat er aan de voorkant verzocht zal worden om naam en contactgegevens te noteren, zodat deze gebruikt kunnen worden in een eventueel contactonderzoek mochten er besmettingen in de horecagelegenheid plaatsvinden.

Mochten er daarnaast meerdere besmettingen in een horeca-gelegenheid plaatsvinden, kan er besloten worden om de betreffende gelegenheid maximaal veertien dagen te sluiten. Dit geldt ook voor pretparken en musea.

Bij enkele supermarkten lijkt de aandacht te verslappen, zegt de wethouder. ,,Dus vooral richting die ondernemers is ook de boodschap gericht, blijf waakzaam en zorg dat klanten voldoende afstand kunnen blijven houden en dat ook doen.''

Het landelijke beeld rondom de nieuwe besmettingen is dat vooral feestjes brandhaarden blijken te zijn. Vooral jongeren lopen daardoor de ziekte op. Dorrestijn: ,,Voor jong en oud geldt nu, wees alert. Vermijd drukke feestjes en houd afstand. Zodra je milde klachten hebt, laat je dan direct testen. Alleen door zo snel mogelijk te weten of iemand besmet is, kunnen we adequaat ingrijpen, de bron achterhalen en voorkomen dat het virus zich verder verspreidt.'' Wat dat testen betreft is de wethouder ,,erg verheugd' met het nieuws dat er eind deze maand in Barneveld een corona-teststraat is, in jongerencentrum Villa 29. ,,Waarmee de drempel om je te laten testen behoorlijk verlaagt.''

Inwoners die bemerken dat in bijvoorbeeld bepaalde winkels de aandacht voor de RIVM-richtlijnen verslappen, kunnen dit melden bij de gemeente, via 14-0342.

Wouter van Dijk