Dit blijkt uit een lijst die het UWV naar buiten bracht, met daarop alle werkgevers die een loonkostensubsidie ontvingen voor de genoemde maanden. Alles bij elkaar vroegen zo’n 140.000 bedrijven en organisaties een tegemoetkoming aan om hun 2,7 miljoen werknemers aan het werk te houden. In totaal heeft de landelijke overheid zo’n 7,9 miljard euro besteed aan de NOW-regeling (Noodmaatregel Overb...