Bestuursleden van Plaatselijk Belang spraken de afgelopen weken met veel dorpsgenoten over de gevolgen van de virusuitbraak, die het openbare leven lang stil legde. Ondanks de recente versoepelingen blijft de impact hiervan op de Voorthuizense ondernemers enorm, zo schrijven voorzitter Leo Roeloffs en secretaris Jan Overeem in een brief aan het college van b. en w. en de gemeenteraad. Deze krant maakte gisteren melding van het feit dat winkeliers het inderdaad zwaar hebben, al proberen zij nadrukkelijk ook vooruit te kijken.

Plaatselijk Belang Voorthuizen vreest dat veel ondernemers de komende maanden alsnog over de kop gaan door de coronacrisis. ,,Ondernemers kijken met zorg naar de komende maanden", aldus Roeloffs en Overeem. ,,De steunmaatregelen zorgen ervoor dat veel zaken nog overeind staan en velen de draad weer hebben kunnen oppakken na een periode van stilstand. Gemist omzet kan echter in het overgrote deel van de gevallen niet worden goedgemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de kapper, het café of aan de lege campings."  

De steunmaatregelen die de gemeente heeft geboden, zoals het vergroten van terrassen, worden gewaardeerd. ,,Ook het uitstel van betaling van bepaalde belastingen helpt, zij het op de kortere termijn: er zal later immers 'gewoon' betaald moeten worden." Er is dus meer nodig, denken Roeloffs en Overeem. En daarbij kijken zij nadrukkelijk naar de gemeente Barneveld. Gehoopt wordt dat die de gemeentelijke lasten voor ondernemers dit jaar wil kwijtschelden. ,,Als de steunmaatregelen eindigen en dan de rekeningen van de gemeente (en ook de banken, die gelukkig ook uitstel hebben verleend) moeten worden betaald, kunnen bedrijven alsnog failliet gaan. Als dat gebeurt, vallen er onwenselijke gaten in het centrum van Voorthuizen, waardoor de leefbaarheid en vitaliteit schade ondervinden."

De Barneveldse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vroeg de gemeente eerder al om vrijstelling van betaling van de onroerendezaakbelasting, terrasbelasting, reclamebelasting, precariobelasting en toeristenbelasting. De gemeente wees dat verzoek vorige maand af, omdat dit in strijd zou zijn met het gelijkheidsbeginsel. Tenslotte worden niet alleen Barneveldse (horeca-)ondernemers getroffen door de coronacrisis. Plaatselijk Belang begrijpt de redenatie achter deze afwijzing. ,,Maar bij iedere maatregel is er wel iets af te dingen op effectiviteit of rechtvaardigheid", schrijft de vereniging. ,,Naar onze mening is het geen bezwaar als ook bedrijven die geen of minder last hebben van de coronacrisis zouden profiteren van kwijtschelding. Wij hopen dat u erin slaagt nog een stap te zetten bij het ondersteunen van de Voorthuizense leefbaarheid en vitaliteit." 

Jannes Bijlsma