Jannes Bijlsma

Behoud van banen tijdens de coronacrisis was het doel van de NOW-regeling, die begin juni is gestopt. Uit cijfers van het UWV en het CBS blijkt dat 446 ondernemers uit de gemeente Barneveld zo’n aanvraag hebben gedaan, zo blijkt uit cijfers van het UWV en het CBS. Dit staat gelijk aan 6,3 per 100 bedrijfsvestigingen. Vergeleken met omliggende gemeenten bevindt Barneveld zich hiermee in de middenmoot. Alleen Scherpenzeel (5,9), Renswoude (5,6) en Woudenberg (4,8) doen het iets beter. Ede (6,4), Putten (6,3) en Leusden (6,4) bevinden zich grotendeels op hetzelfde niveau.

[TOERISTISCHE GEMEENTEN] Gemeenten in de regio waar gemiddeld iets meer bedrijven een tegemoetkoming in de loonkosten aanvroegen, zijn Nijkerk (7,9 per 100 bedrijfsvestigingen), Amersfoort (7,4) en Apeldoorn (8,0). In heel Nederland hebben in totaal 123.000 werkgevers er gebruik van gemaakt. Een aantal toeristische gemeenten valt op in de cijfers, zoals de eilanden Schiermonnikoog, Vlieland, Ameland en Terschelling, maar ook het Zeeuwse Sluis. Hier werden per 100 bedrijfsvestigingen minimaal vijftien ondernemers gesteund. Ook in Limburg hebben relatief veel bedrijven een aanvraag ingediend voor de regeling.

Het UWV keerde tot begin juni 4,5 miljard uit aan bedrijven, die samen meer dan twee miljoen werknemers hebben. Ruim zeventig procent van dat bedrag kwam terecht bij het midden- en kleinbedrijf. Vanaf volgende week kunnen werkgevers opnieuw steun aanvragen. Deze tweede versie van de NOW ziet er inhoudelijk iets anders uit, maar het doel blijft hetzelfde: zoveel mogelijk banen behouden.

[WW-UITKERINGEN] Het aantal werkloosheidsuitkeringen in de gemeente Barneveld is in mei verder opgelopen, maar een stuk minder hard dan in april. Toen was er een stijging te zien van 24,2 procent ten opzichte van maart. In mei noteerde het UWV een veel minder sterke stijging van 1,5 procent, tot 541 uitkeringen. In omliggende gemeenten als Ede (-0,4 procent), Scherpenzeel (-2,1 procent) en Putten (-1,7 procent) waren zelfs lichte dalingen zichtbaar.

De toename van het aantal ww-uitkeringen was in de arbeidsmarktregio Foodvalley, waar Barneveld onder valt, vooral zichtbaar in de metaalindustrie en de detailhandel, naast de horeca en de uitzendbedrijven waar in april al een grote stijgingen bij zichtbaar waren. Minder ww-uitkeringen werden genoteerd in de zorg en het onderwijs.