Wouter van Dijk

Dat zegt coördinator Henk van Veldhuizen van Buurtbemiddeling Barneveld, onderdeel van Welzijn Barneveld. Normaal gesproken komen vrijwilligers van Buurtbemiddeling, die opgeleid zijn om bemiddelingsgesprekken te voeren, op een neutrale plek in contact met buren die last van elkaar hebben. Het gaat dan vaak bijvoorbeeld om geluidsoverlast, parkeerproblemen, stank of rommel. ,,Maar die gesprekken kunnen we nu vanwege de coronamaatregelen niet houden'',  zegt Van Veldhuizen. ,,Dát terwijl we juist door dezelfde maatregelen zien dat het aantal overlastmeldingen toeneemt. De mensen zitten thuis, waar ook gewerkt moet worden, kinderen schoolwerk moeten maken en veel mensen ook besluiten nu te gaan klussen. Je hoort en ziet meer van elkaar dan in normale tijden. Dat zorgt voor spanningen.''

[PENDELBEMIDDELING] Van Veldhuizen werkt momenteel elke dag twee of drie casussen uit, door middel van telefonische 'pendelbemiddeling', zoals hij het noemt. ,,Bewoner A belt mij met klachten over de buurman en over bijvoorbeeld afspraken die niet nagekomen worden. Vervolgens neem ik contact op met bewoner B om de situatie voor te leggen en opheldering te vragen over de afspraken. Daarna koppel ik dat weer terug naar bewoner A.'' Het is volgens hem intensief en lastiger dan een persoonlijk gesprek, maar het werkt vaak wél. ,,Geregeld is het al voldoende als een buitenstaander zich 'bemoeit' met een overlastsituatie. Vaak zijn problemen makkelijker op te lossen dan mensen denken.'' 

[EERST ZELF OPLOSSEN] De telefonische hulpdienst is nu in het leven geroepen om problemen uit de wereld te helpen. ,,Waarbij wel altijd het devies is dat mensen de zaken eerst zelf met elkaar moeten oplossen. Als dat écht niet lukt, komen wij in beeld.'' Dat laatste op korte termijn misschien letterlijk. ,,We denken er nu over na om ook digitale hulpmiddelen in te zetten, om buren via beeldtelefoon met elkaar en met ons in gesprek te laten gaan. Dat heb ik nog niet gedaan, het ligt ook een beetje aan de doelgroep.''

Buurtbemiddeling krijgt van inwoners telefoontjes binnen over overlastsituaties, maar krijgt ook meldingen via de politie en Woningstichting Barneveld. De politie meldde begin deze week in deze krant al een stijging in het aantal overlastsituaties in de wijken te bemerken. Dat beeld bevestigt ook de woningstichting. Woordvoerder Yvette de Munck: ,,Ook wij horen duidelijk dat er meer sprake is van overlastsituaties, bijvoorbeeld door irritaties. Via onze website en Facebook geven we inwoners dan ook tips hoe om te gaan met bepaalde situaties en hoe je overlast kunt voorkomen. We zullen het samen moeten doen, als we deze tijd goed door willen komen.''

Buurtbemiddeling Barneveld is bereikbaar via telefoonnummer 06-10670676 of via mailadres buurtbemiddeling@welzijnbarneveld.nl

[Dichtslaande deuren, harde muziek, blaffende honden en kinderen op de trap]
Op de website problemenmetjeburen.nl zijn tips te vinden hoe overlastsituaties of irritaties op te lossen. Hieronder een paar praktische tips:
[KLUSSEN] Als je weet dat je een klus gaat doen die geluidsoverlast kan veroorzaken, laat dit dan de buren weten met een briefje of een appje, zodat ze weten
hoe lang het duurt. En houd rekening met thuiswerkende buren.
[GEDRAG AANPASSEN] Realiseer je dat geluiden van dichtslaande deuren, harde muziek, een blaffende hond, een draaiende wasmachine of de trap oprennen meestal voor de buren net zo hard te horen zijn. Houd hier waar mogelijk rekening mee: kleine aanpassingen in gedrag kunnen al veel uitmaken. Denk aan zachtjes doen op de trap, sloffen in huis dragen, viltjes onder meubels, muziek luisteren met een koptelefoon op en deurdrangers gebruiken. 
[VRIENDELIJK] Als je boos bent of geïrriteerd raakt, nemen emoties gemakkelijk de overhand. Wacht tot je rustig bent voordat je de buren aanspreekt, dan komt de
boodschap veel beter over. Blijf vriendelijk en rustig. Boosheid roept boosheid op en brengt je niet verder. 
[BELLEN] Nu persoonlijke gesprekken in tijden van 'social distancing' lastiger zijn, kun je telefoonnummers van buren uitwisselen en elkaar uitnodigen even te bellen bij momenten van overlast.