De hoofdronde telde 330 kilometer, maar er was ook een kleine ronde van 150 kilometer. De deelnemers daaraan fietsten de laatste 100 kilometer samen met de anderen. Daarna ging een ploegje van Bincx in rondes van 40 kilometer - onderbroken door korte pauzes - door tot de volgende ochtend.