Jannes Bijlsma

Volgens hem staat het dorp de komende jaren op een tweesprong: wordt het - figuurlijk gezien - een soort openluchtmuseum, een schilderachtig Veluws dorpje van 'vroeger', waarin wel toeristen komen, maar geen mensen meer wonen? Of gaat het dorp met de tijd mee en biedt het ruimte voor nieuwe generaties? Wat Van Krevel betreft wordt het 't optie twee, maar hij maakt zich zorgen. Blijft Garderen ook in de toekomst leefbaar?

,,Het ziet er beroerd uit. We hebben hier in Garderen een vet probleem." De cijfers geven de voorzitter van Plaatselijk Belang gelijk. Verwacht wordt dat het aantal huishoudens van 75 jaar en ouder in het dorp buitensporig zal stijgen. Dat percentage ligt nu op ongeveer 16 procent, maar zal bijna verdubbelen tot aan 2030. Daar staat tegenover dat het aantal huishoudens tussen de 25 en 55 jaar (van 39 naar 28 procent) en tussen de 55 en 75 jaar (van 43 naar 39 procent) daalt.
De afgelopen negen jaar zijn er wel nieuwe woningen gebouwd in Garderen, in projecten als 't Boerenerf, Zuidakker, Kruimelstaete en Oud-Milligenseweg. Echter, in deze woningen gingen maar héél weinig mensen wonen. In die periode kwamen er 130 woningen bij in Garderen en het aantal inwoners in het dorp steeg met 143 mensen. Een rekensom leert dat die woningen werden betrokken door huishoudens die gemiddeld 1,1 persoon groot waren.

[DESASTREUS] ,,Dat zijn desastreuze cijfers voor een dorp. Er komt straks een gloednieuw dorpshuis, waar we blij mee zijn. Maar met een dergelijk toekomstperspectief is het maar de vraag of je deze en andere faciliteiten in het dorp op de langere termijn kunt vasthouden", aldus Van Krevel. Hij benoemt drie hoofdproblemen in Garderen die hij spoedig opgelost wil zien: parkeren, wonen en verkeersveiligheid. Wonen is op dit moment het grootste issue waar Plaatselijk Belang tegenaan loopt. ,,Het oude dorpshuis De Koepel gaat straks verhuizen en daar komen appartementen voor in de plaats. Er is nog geen ontwerp, maar dat zal binnenkort vast komen. Maar er is echt méér nodig, om ook jonge gezinnen hier in Garderen te kunnen blijven huisvesten. Er komen kansen die we écht moeten grijpen als we het dorp straks leefbaar willen houden."
Twee belangrijke ontwikkelingen waar Van Krevel op doelt, betreffen prominente ondernemers uit het dorp: bouwbedrijf Van de Kolk en garage Zevenbergen. Van de Kolk bouwt een gloednieuw onderkomen, even buiten het dorp langs de Koningsweg. ,,En Zevenbergen zie ik over vier of vijf jaar ook andere plannen maken", vermoedt Van Krevel. ,,Van Van de Kolk weten we nu al zeker dat het straks vertrekt. Het huidige bedrijfspand staat te huur. Als dat de komende jaren wordt verhuurd, zit je straks aan dat contract vast en kun je niks. Als ik de gemeente Barneveld was, zou ik met Van de Kolk in gesprek gaan om te kijken of er iets mogelijk is op het gebied van woningbouw. En helemaal in combinatie met het terrein van Zevenbergen, dat voor een groot deel al vrij ligt. Je krijgt hier nu een prachtige kans om iets te realiseren waarmee Garderen echt geholpen is." Directeur Henk van de Kolk bevestigt desgevraagd dat hij het pand hoopt te verhuren. ,,Gezien de doorlooptijd voor het maken van plannen en een bestemmingsplanherziening zoeken wij tijdelijk naar een invulling van ons pand." Hij erkent dat het terrein op termijn interessant kan zijn als bouwlocatie. ,,Veel bouwmogelijkheden zijn er tenslotte niet meer in Garderen. Het zou goed zijn als er een integraal plan wordt opgesteld voor het gehele gebied. Daar willen wij graag aan meewerken."

[DORPSPLAN] Van Krevel is het met Van de Kolk eens dat het maken van een dorpsplan nu goed zou zijn. De afgelopen jaren is er in verschillende Barneveldse dorpen zo'n toekomstplan opgesteld door de eigen inwoners. ,,We hebben in 2013 nog zoiets gemaakt, maar dat was niet zo'n uitgebreid plan", zegt Van Krevel. ,,Daar gaan we na de zomer mee aan de slag. Het dorpsplan behandelt diverse terreinen, zoals wonen, verkeer, toerisme, recreatie, bedrijvigheid, winkels en meer. We hopen dat de Garderenen hier grote betrokkenheid bij willen tonen, want het gaat tenslotte iedereen in het dorp aan." Het probleem is alleen dat er veel tijd over het maken van zo'n plan heen gaat. ,,We moeten voorkomen dat er nu niets wordt opgepakt, omdat we met een dorpsplan starten", waarschuwt Van Krevel. ,,Voordat er iets staat, ben je dan zo weer drie à vier jaar kwijt. Dat kunnen we ons niet permitteren."
Behalve de leeftijdsopbouw van de inwoners en het gebrek aan woonruimte voor jonge gezinnen, is het chronische gebrek aan parkeerplaatsen een nijpend probleem in het dorp, meent Van Krevel. ,,Dat is iets waar wij echt al jaren mee kampen. Hoog tijd dat dit nu eens echt wordt aangepakt." Met name in het hoogseizoen slibt het verkeer in Garderen dicht. ,,De auto's staan her en der in het dorp. Dat kan zo echt niet langer." Door de verhuizing van dorpshuis De Koepel naar de nieuwe locatie langs de Koningsweg is er in de ogen van Van Krevel ruimte voor extra parkeerplaatsen. ,,De gemeente wil vooralsnog niet meer parkeerplaatsen aanleggen dan er nu liggen, maar dat zal waarschijnlijk niet voldoende zijn in het hoogseizoen. Het staat hier nu al vrijwel altijd vol met auto's, ook als er weinig te doen is in het dorpshuis."

[RODE LIJN] Van Krevel ziet twee oplossingen om het parkeervraagstuk op te lossen. Optie één is het vergroten van het parkeerterrein bij het huidige dorpshuis De Koepel aan de zuidkant. ,,Daar heb je nu de kans voor, nu het terrein opnieuw wordt ontwikkeld", vindt de voorzitter van Plaatselijk Belang Garderen. ,,Dit stuk grond bevindt zich echter buiten de 'rode lijn', een gebied waar van de provincie Gelderland niet mag worden gebouwd. Dit doet ze om het waardevolle aanzicht op het dorp te beschermen. Nu hechten wij daar in Garderen ook sterk aan. Maar in dit geval vinden wij dat een relatief klein parkeerterrein geen afbreuk zal doen aan het aanzicht."
Een ongebruikt stuk grond tussen slagerij Schuiteman en het dorpshuis ziet Van Krevel als een andere goede oplossing voor het parkeervraagstuk. In zijn ogen is dat terrein ideaal gesitueerd voor de vele fietsen en auto's in het dorp. ,,Het is een wal die op ongeveer een meter hoger staat ten opzichte van de Dorpsstraat en De Koepel. Er gebeurt niets met dit grasveldje. Het zou echt kunnen helpen om hier enkele tientallen parkeerplekken aan te leggen." Maar ook op deze plek vindt hij de provincie Gelderland tegenover zich. ,,Ik heb dit bij de gemeente Barneveld aangekaart en zij deelt onze ideeën en mening. De gemeente geeft wel aan dat de provincie waarde hecht aan een dergelijke wal in het dorp. Wij zien die waarde niet."

[REGELEN WE EVEN] Goede parkeervoorzieningen zouden ook helpen in de strijd tegen de verkeersonveiligheid in het dorp, meent Van Krevel. ,,Er is soms in het dorp geen doorkomen aan. Ook dit is iets wat wij al vele jaren bij de gemeente aankaarten. Maar we zien al die tijd geen actie." Het zware vrachtverkeer dat dwars door het dorp rijdt, is hem al lang een doorn in het oog. ,,Op basis van de verkiezingscampagne hadden wij goede hoop dat de gemeente dit eindelijk eens zou aanpakken. Van links tot rechts, van oppositie tot coalitie: iedereen wilde de vrachtwagens uit het dorp bannen. Dan denk ik: mooi, dat regelen we even. Het is nu vier maanden na de verkiezingen en er is nog niets gebeurd."
Dat vindt Van Krevel nog wel eens frustrerend aan het voorzitterschap van Plaatselijk Belang Garderen: het duurt soms wel erg lang duurt voordat zaken geregeld zijn. ,,Dat zit in mijn aard: als ik een probleem zie, wil ik dat oplossen. En zo snel mogelijk. Hier in Garderen zitten we dik in de problemen. Maar ik zie de urgentie bij de gemeente niet echt.
Daar maak ik mij grote zorgen over."

Jannes Bijlsma
Foto: Jannes Bijlsma
Van Krevel: ,,Het zou echt kunnen helpen om hier enkele tientallen parkeerplekken aan te leggen.´´
Wouter van Dijk
Foto: Wouter van Dijk
Wordt Garderen een soort openluchtmuseum of gaat het met de tijd mee en biedt het ruimte voor nieuwe generaties?
Jannes Bijlsma
Foto: Jannes Bijlsma
De gemeente doet al een tijd niets tegen de verkeersonveiligheid in het dorp, meent Van Krevel.