Die oproep deed Koos van der Tang (SGP) dinsdagavond richting het college van burgemeester en wethouders, tijdens de behandeling van de begroting in de (digitale) raadscommissie Bestuur. Ook andere raadsleden wilden meer zekerheid ingebouwd zien. ,,We moeten met elkaar toetsmomenten afspreken op basis waarvan we kunnen bijsturen als het nodig is’’, stelde Judith van den Wildenberg (Burger Initi...