Die bijstelling is een effect van de coronacrisis. Door de beperkingen die deze crisis met zich meebrengt, is de verwachting dat het centrumbezoek in de normaal drukke decemberperiode flink terugloopt. Dus wordt er ook minder geparkeerd.