Dat stelt het Barneveldse college van burgemeester en wethouders voor in haar vierde coronamonitor. In dit document beschouwt de gemeente niet alleen de financiële, maar ook de maatschappelijke consequenties die de coronacrisis met zich meebrengt. Het geld voor de verenigingen komt deels uit het potje voor sportstimulering. Door de coronacrisis was het budget dat hiervoor dit jaar was gereserve...